Category: ICD 10

ICD-10 0

ICD-10 – Bảng phân loại bệnh quốc tế

Phân loại bệnh tật quốc tế và những vấn đề liên quan đến sức khỏe (tiếng Anh: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems,...

cham phat trien tam than 0

F70-F79 Chậm phát triển tâm thần

Mental retardation F70 Chậm phát triển tâm thần nhẹ F71 Chậm phát triển tâm thần trung bình F72 Chậm tâm thần nặng F73 Chậm phát triển...