Quá trình tham vấn

CÁC BƯỚC CỦA MỘT BUỔI THAM VẤN
1. Làm quen, giới thiệu bản thân, dẫn dắt cầu chuyện
2. Xác định lý do TC đến tham vấn
3. Nói về bản chất của tham vấn, các nguyên tắc đạo đức hành nghề.
4. Xem xét kinh nghiệm tham vấn trước của TC (nếu có)
5. Xác định sự chờ mong của TC
6. Tìm hiểu con người TC và vấn đề TC gặp phải
7. Gọi tên được cảm xúc mà  TC đang có nhu cầu được tham vấn
8. Tóm tắt và lượng giá buổi tham vấn
9. Trao đổi công việc ở nhà
10. Làm các thủ tục trong tham vấn (thời gian, kinh phí, vấn đề sử dụng Test nếu cần, phương pháp sử dụng trong tham vấn, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, làm hợp đồng tham vấn…).qua trinh tham van
XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CHO MỘT ĐỢT THAM VẤN
– TV lạm dụng: 6 tháng tới 1 năm, 3 lần/1 tuần
– TV những bất hòa trong giao tiếp ứng xử: 6 đến 12 tuần, 1 lần/tuần
– TV những nỗi đau, mất mát người thân trong gia đình: 6 đến 12 tuần, tuần đầu 1,2 lần, các tuần sau sẽ quyết định rõ số lần.
– TV tâm trạng thất vọng, chán nản: 2 đến 4 lần gặp, 1 lần/tuần. Có thể chỉ diễn ra một lần.
– TV gia đình: 6 đến 12 tháng, tháng 1 lần, tùy thuộc vào ý chí gia đình, đôi khi chỉ cần 3 lần.
– Khi vấn đề của TC chưa chắc chắn, NTV giới thiệu TC đến bác sĩ (BS đa khoa, nhi khoa, tâm thần, sản phụ,..), giới thiệu đến các chuyên gia tâm lý khi NTV không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra và nên dùng liệu pháp nào. Cần xem xét tình hình tài chính của TV vì kiểm tra test tâm lý rất tốn kém.
– Có thể giới thiệu TC đến các dịch vụ tư vấn luật, các trung tâm cai nghiện, giới thiệu đến các nhà mở, gia đình thay thế,…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *