Tagged: Chậm phát triển tâm thần

cham phat trien tam than 0

F70-F79 Chậm phát triển tâm thần

Mental retardation F70 Chậm phát triển tâm thần nhẹ F71 Chậm phát triển tâm thần trung bình F72 Chậm tâm thần nặng F73 Chậm phát triển...