Tagged: Trầm cảm

benh tram cam depression 2

Bệnh trầm cảm – Depression

Trầm cảm là loại rối loạn khí sắc thường gặp trong tâm thần học. Có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi nhưng phổ biến nhất...