Tagged: Thư giãn

boi vui qua net ve 2

Bói vui qua nét vẽ

Chúng ta hẳn ai cũng từng trải qua những việc như là “vẽ hươu vẽ vượn” lên giấy, lên bất cứ thứ gì ta thấy lúc...