Tagged: Liệu pháp Tâm lý

lieu phap tiep xuc 0

Liệu pháp tiếp xúc

Liệu pháp Tiếp xúc (LPTX) là một kỹ thuật của liệu pháp hành vi nhận thức, nó làm giảm phản ứng sợ hãi và lo âu....