Tagged: Stressful

0

Thực phẩm và stress

Công việc, gia đình, tình yêu… có quá nhiều điều khiến chúng ta phải suy nghĩ và bị áp lực. Làm thế nào để loại bỏ...

sinh ly hoc cua stress 0

Sinh lý học của Stress

Chúng ta biết rằng những xáo trộn trên một bình diện của một hệ thống sẽ dẫn đến những thay đổi trong các bình diện khác...

stress là gì 0

Stress là gì?

Không giống như những thói quen về sức khỏe có thể trực tiếp đưa những tác nhân gây biến đổi tình trạng sức khỏe vào trong...

stress mot quan diem he thong 0

Stress – Một quan điểm hệ thống

Stress là một khái niệm mang tính tổ chức, liên hệ đến nhiều thông số và quá trình, xảy ra trên nhiều bình diện của sự...