Category: Tham vấn

tham van gia dinh va tham van nhom 6

Tham vấn gia đình

1. Tác động của gia đình  Nguồn gốc gia đình của chúng ta ảnh hưởng đáng kể đến sự trưởng thành của chúng ta. Các mối...

qua trinh tham van 0

Quá trình tham vấn

CÁC BƯỚC CỦA MỘT BUỔI THAM VẤN 1. Làm quen, giới thiệu bản thân, dẫn dắt cầu chuyện 2. Xác định lý do TC đến tham...