Category: Trầm cảm

danh gia tram cam hard 0

Thang đánh giá trầm cảm (HARD)

THANG ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM HARD Họ và Tên………………………………………………………….Tuổi………….. I. KHÍ SẮC (Humeur)  A. Buồn rầu 0. Không có 1. 2. Chán chường cần giúp đỡ...

benh tram cam depression 2

Bệnh trầm cảm – Depression

Trầm cảm là loại rối loạn khí sắc thường gặp trong tâm thần học. Có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi nhưng phổ biến nhất...